บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การตั้งค่าข้อมูลติดต่อ (*จำเป็นสำหรับการกู้คืนบัญชี)

ผู้ใช้ต้องมีการตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ เพื่อใช้ในกรณีที่ลืมรหัสผ่าน หรือต้องการกู้คืนและยืนยันบัญชีการใช้งาน *สำคัญมาก

 1. เข้าไปยังอีเมล์ของตนเอง ทำการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการติดต่อ โดยคลิกที่ Icon มุมบนขวาหน้าจอ -> จัดการบัญชี Google *ต้องระบุสำคัญมาก

  (1.1) เลือกจัดการบัญชี Google

 2. ทำการตรวจสอบว่าได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์สำรองเพื่อใช้ในการกู้คืนอีเมล์ในกรณีลืมรหัสผ่านหรืออื่น ๆ หรือไม่ **สำคัญมากโดยคลิกที่ เมนูความปลอดภัย -> วิธีที่เรายืนยันตัวตนคุณได้ ดังภาพด้านล่าง
  * สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป โดยปกติค่าเริ่มต้นจะนำข้อมูลจากระบบทะเบียนที่นักศึกษาบันทึกไว้มาให้ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบ หรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด

  (2.1) ตรวจสอบวิธีการยืนยันตัวตน

  หากไม่มีข้อมูลหรือข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้ดำเนินการดังนี้
  – ให้ทำการบันทึกข้อมูลโทรศัพท์สำรอง เป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบัน และทำการยืนยัน
  – ให้ทำการบันทึกอีเมล์สำรอง เป็นอีเมล์ปัจจุบันที่ใช้งานและไม่ใช่อีเมล์ @rmu.ac.th ทำการยืนยัน

 3. ทำการตรวจสอบว่าได้มีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในข้อมูลการติดต่อหรือไม่ โดยคลิกที่ เมนูข้อมูลส่วนบุคคล ดูตรงโทรศัพท์ว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีให้ทำการเพิ่มข้อมูล **สำคัญมาก
  * สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไปโดยปกติค่าเริ่มต้นจะนำข้อมูลจากระบบทะเบียนที่นักศึกษาบันทึกไว้มาให้ ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบหรือบันทึกข้อมูลผิดพลาด ถ้าข้อมูลผิดพลาดให้ทำการปรับปรุงให้ถูกต้อง

  (3.1) ตรวจสอบข้อมูลติดต่อ

Was this helpful?

9 Yes   No