บริการ Office365 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การเข้าใช้งาน Office365

การใช้บริการ Office365 สามารถทำได้ดังนี้

 1. เปิดเว็บเบราเซอร์และเข้าไปที่ https://www.office.com และกด Sign in

  (1.1) หน้าเว็บไซต์ office365 กด Sign in เพื่อเข้าสู่ระบบ

 2. ทำการกรอกข้อมูลบัญชีผู้ใช้ ดังภาพ (*กรุณาดูรายละเอียดบัญชีการใช้งาน office365 ที่นี่)

  (2.1) กรอกชื่อบัญชี @lives.rmu.ac.th

  (2.2) กรอกรหัสผ่าน กด  Sign in

 3. ในกรณีเข้าสู่ระบบครั้งแรก จะต้องทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

  Current Password รหัสผ่านปัจจุบัน
  New Password ตั้งรหัสผ่านใหม่
  Confirm Password ยืนยันรหัสผ่านใหม่

  (3.1) กำหนดรหัสผ่านใหม่

 4. เมื่อทำการตั้งรหัสผ่านเรียบร้อย จะเข้าสู่หน้าจอการทำงานของ office365 นักศึกษาสามารถใช้งานได้โดยทันที หรือสามารถดาวน์โหลด office 365 มาติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของตนเองได้โดยเลือกที่เมนู Install Office และเลือกดาวน์โหลด Office 365 apps

  (4.1) หน้าจอ Office365

Was this helpful?

6 Yes   1 No