บริการอีเมล์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

กรณีลืมรหัสผ่านอีเมล์ @rmu.ac.th

ในกรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเอง *ต้องมีการตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ 

 1. เข้าไปยัง mail.rmu.ac.th หรือ gmail.com  ระบุอีเมล์ กดตรง หากลืมรหัสผ่าน

  (1.1) กดตรง หากลืมรหัสผ่าน

 2. กดลองวิธีอื่น

  (2.1) ลองวิธีอื่น

 3. ระบบจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทําการบันทึกไว้ เมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ถูกต้อง ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ นํารหัสยืนยันมากรอกเพื่อกู้คืนีเมล์และตั้งรหัสผ่านใหม่

  (3.1) ระบุรหัสยืนยันเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

  *** หากไม่เคยระบุหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอน การตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้ ให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยตรง

Was this helpful?

4 Yes   No