บริการเครือข่ายเสมือน (VPN) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การเชื่อมต่อผ่าน IPSec Tunnel VPN

ในการเชื่อมต่อผ่าน IPSec Tunnel VPN สามารถทำได้ดังนี้

 1. ทำการดาวน์โหลด VPN Client โดยเลือกให้ถูกตามระบบปฎิบัติการที่ใช้ ในที่นี่จะยกตัวอย่างระบบปฎิบัติการ Windows
  ดาวน์โหลดโปรแกรม
  IPSec Tunnel VPN Client Windows | Mac OS
  * สำหรับ Iphone และ Android ให้ดาวน์โหลดจาก App Store หรือ Play Store ผ่านโทรศัพท์
 2. ทำการติดตั้ง VPN Client ที่ดาวน์โหลดมา

  (2.1) กด Yes เพื่อยอมรับการติดตั้ง

  (2.2) ระบบจะทำการดาวน์โหลดไฟล์ รอจนเสร็จ

  (2.3) กด Next เพื่อยืนยันการติดตั้ง


  (2.4) เลือกที่ติดตั้ง และกด Next

  (2.5) กด Install และรอติดตั้งจนเสร็จ

  (2.6) หน้าจอเมื่อโปรแกรมติดตั้งเสร็จ กด Finish

 3. ทำการตั้งค่า VPN Client โดยเปิดโปรแกรมที่ติดตั้งขึ้นมา

  (3.1) หน้าจอเมื่อเปิดโปรแกรมครั้งแรก กด I accept

  (3.2) กด Yes เพื่อยอมรับการใช้งาน

  (3.3) กด Configure VPN

  (3.4) ทำการตั้งค่า VPN ดังนี้

  รายการตั้งค่า ค่าที่ต้องระบุ
  Connection Name VPN-RMU
  Remote Gateway vpn1.rmu.ac.th
  Authentication Method Pre-shared key
  *กำหนดค่า Pre-shared key vpn.rmu.ac.th
  Authentication (XAuth) Save login
  Username ชื่อบัญชีอีเมล์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม โดยไม่ต้องใส่ @rmu.ac.th
  ตัวอย่าง
  อีเมล์ prapakorn.sri@rmu.ac.th ให้ระบุ Username เป็น prapakorn.sri

   

 4. ทำการเชื่อมต่อ

  (4.1) เลือก RMU-VPN ใส่ Password อีเมล์ของท่านและกด Connect

  (4.2) เมื่อระบบเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงหน้าจอผลการเชื่อมต่อดังภาพ

 5. เมื่อเชื่อมต่อเสร็จสิ้นแล้วจะสามารถใช้งานทรัพยากรต่าง ๆ ได้ เหมือนกับการเชื่อมต่อเครือข่ายของมหาวิทยาลัย

  (5.1) ภาพการเชื่อมต่อเว็บไซต์ Thailis ผ่านระบบ VPN

 6. หากใช้งานเสร็จสิ้นให้กดปุ่ม Disconnect เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ
  *หากใช้งานเสร็จสิ้นและต้องการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตทั่วไปให้ Disconnect เพื่อความรวดเร็วในการใช้งาน

Was this helpful?

4 Yes   No