คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams

คู่มือการใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน

ทำการสร้างทีม สำหรับชั้นเรียน

 1. เลือกคลิกที่เมนู “ทีม”
 2. สร้างทีม

 • เลือก “ชั้นเรียน”

 • ระบุชื่อวิชา และคำอธิบาย จากนั้นกดถัดไป

 • กด “ข้าม” เพื่อข้ามขั้นตอนการเพิ่มผู้เรียนผ่านอีเมล

การเพิ่มผู้เรียนเข้าสู่ทีมผ่าน Team Code

 1. เลือก “…”
 2. เลือก “จัดการทีม”
 3. เลือก “การตั้งค่า”
 4. เลือก “สร้าง”

 • หลังจากสร้างเสร็จจะปรากฏรหัสสำหรับเข้าร่วม จากนั้นทำการคัดลอดรหัส เพื่อส่งให้ผู้เรียนทำการเข้าร่วมทีม

การถ่ายทอดการสอน

 • กดเลือก “ประชุม”

 1. พิมพ์หัวข้อการบรรยาย
 2. คลิกเลือก “เข้าร่วมตอนนี้”

เข้าสู่การถ่ายทอดการสอน

 1. เลือก “เปิดการแชร์” เพื่อเลือกนำเสนอหน้าจอโปรแกรม

2. คลิกเลือกหน้าจอที่ต้องการนำเสนอ

 

การบันทึกวิดีโอการสอน

 1. กดเลือก “…”
 2. กดเลือก “เริ่มการบันทึก”

3. เมื่อบันทึกจะมีสถานะแจ้งเตือนขึ้นดังภาพ

การหยุดบันทึกวิดีโอการสอน

 1. กดเลือก “…”
 2. กดเลือก “หยุดการบันทึก”

3. จะมีแถบแจ้งเตือนขึ้นมาถามอีกครั้งว่าต้องการหยุดบันทึกหรือไม่ (ให้เลือกหยุดการบันทึก)

** หลังจากบันทึกเสร็จจะมีไฟล์วิดีโอการสอนไปเก็บไว้ยังห้องห้องที่เราสร้าง

การยุติการสอน

 • กดเลือก “วางสาย” เพื่อยุติการสอน

 

ไฟล์วิดีโอการสอนที่บันทึกไว้

 1. กดเลือก “ทีม”
 2. กดเลือก “ไฟล์”
 3. กดเลือก “Recording” เพื่อเข้าไปดูไฟล์วิดีโอการสอนที่ได้บันทึก

4. จากนั้นจะเห็นไฟล์วิดีโอการสอนที่เราได้ทำการบันทึก

 

Was this helpful?

3 Yes   No