คู่มือการใช้งาน Google Meet

คู่มือการใช้งาน Google Meet

ขั้นตอนการใช้งาน

ในกรณีผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน สามารถดำเนินการแก้ไขได้ด้วยตัวเอง *ต้องมีการตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ 

 • เข้าไปยัง mail.rmu.ac.th หรือ gmail.com  ระบุอีเมล์ กดตรง หากลืมรหัสผ่าน

  (1.1) กดตรง หากลืมรหัสผ่าน

 • กดลองวิธีอื่น

  (2.1) ลองวิธีอื่น

 • ระบบจะให้กรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ได้ทําการบันทึกไว้ เมื่อกรอกเบอร์โทรศัพท์ถูกต้อง ระบบจะส่งรหัสยืนยันไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุ นํารหัสยืนยันมากรอกเพื่อกู้คืนีเมล์และตั้งรหัสผ่านใหม่

  (3.1) ระบุรหัสยืนยันเพื่อตั้งรหัสผ่านใหม่

  *** หากไม่เคยระบุหมายเลขโทรศัพท์ตามขั้นตอน การตั้งค่าข้อมูลการติดต่อ จะไม่สามารถกู้คืนบัญชีได้ ให้ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยตรง

  กดเข้าใช้งานผ่านเว็บบราวเซอร์ หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน

  คลิกที่การเริ่มประชุมใหม่ (JOIN OR START A MEETING) เพื่อเริ่มการสร้างห้องเรียน
  • คลิกที่การเริ่มประชุมทันที ก็จะพบกับหน้านี้

  – ให้เลือก อนุญาต ไมโครโฟน และกล้อง (เพื่อเป็นการเปิดกล้องและเสียง)

  • เมื่อทำขั้นตอนข้างต้นสำเร็จแล้ว ก็จะพบกับหน้านี้

  – โดยมุมซ้ายบนจะแสดงแถบการแจ้งเตือนว่าการประชุมพร้อมใช้งานแล้ว

   

  • แถบการแจ้งเตือนดังกล่าว

  – จะแสดง icon เพิ่มคนอื่นๆ (เพิ่มผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมโดยการเชิญผ่านอีเมล)

  – แสดง ลิงก์ของห้องประชุม (สามารถคัดลอกเพื่อส่งให้ผู้ที่จะเข้าร่วมอบรมได้ โดยกดที่ icon สีเหลี่ยม)

  – เมื่อกด (เพิ่มคนอื่นๆ) จะเป็นการเพิ่มคนอื่นๆ (เพิ่มผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมโดยการเชิญผ่านอีเมล)

  – มุมล่างจะแสดง Code ของห้องประชุมนี้ (สามารถส่งให้ผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมเพื่อเข้าร่วมได้)

  – สามารถนำโค้ดมากรอกได้ในช่องเพื่อเข้าร่วมการประชุม(สำหรับผู้เข้าร่วมการประชุม)

  – เมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมได้กรอก Code และขอเข้าร่วม ก็จะขึ้นแถบร้องขอตามภาพ

  แถบ Menubar มุมขวาล่าง จะแสดงเมนูเพื่อการจัดการต่างๆ

  -เมนูความปลอดภัยในการประชุม(เป็นส่วนของการตั้งค่าต่างๆ)

  – เมื่อคลิก(การตั้งตั้งค่าทั้งหมด) ก็จะแสดงส่วนการตั้งค่า 3 ส่วน ได้แก่ เสียง วิดีโอ และตัวควบคุมของผู้จัด

  – ตัวควบคุมของผู้จัด (จะเป็นการจัดการเกี่ยวกับ การดูแลการประชุมและการเข้าถึงการประชุม)

  – เสียง (ส่วนนี้เป็นการจัดการเสียง input และ output)

  ** input เลือกอุปกรณ์ที่รับเสียงจากผู้จัดอบรมเวลาพูด (อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ไมค์ แยกจากตัวคอมพิวเตอร์ต่างหาก)

  – วิดีโอ

  – กล้อง ส่วนนี้จะ เป็นการเลือกอุปกรณ์ที่รับเสียงภาพผู้จัดอบรมเวลาพูด (อุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น ไมค์ กล้อง แยกจากตัวคอมพิวเตอร์ต่างหาก)

  – ความละเอียดในการส่ง-รับ ส่วนนี้จะเป็นการปรับแต่งวิดีโอเพื่อให้การประชุมได้ภาพที่คมชัด (โดยเลือกได้สูงสุด 720p)

  – กิจกรรม จะมีเมนูย่อยคือ
  – การบันทึก

  – ไวท์บอร์ด

  – การบันทึก

  – เมื่อกดเริ่มบันทึกแล้วจะขึ้นสถานะบันทึกเป็นจุดสีแดงที่มุมซ้ายบน

  – หยุดบันทึก

  – เมื่อกดหยุดบันทึกจะมีการแจ้งเตือน ว่าเมื่อหยุดบันทึกระบบจะบันทึกไฟลไปยัง Google drive

  – แชทกับทุกคน

  – ส่วนนี้ผู้เข้าร่วมประชุมในห้องสามารถคุยกันผ่านช่องแชทได้

  – แสดงทุกคน

  ส่วนนี้จะแสดงแถบรายชื่อของผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ในห้อง (โดยสามารถจัดการผู้เข้าร่วมการประชุมได้)

  – แถบเมนูบาร์ ส่วนกลางของจอ มี 6 ส่วน (จากซ้ายไปขวา)

  – เปิด-ปิดไมค์โครโฟน (เปิดหรือปิดเสียงไมค์โครโฟน)

  – เปิด-ปิดกล้อง (เปิดหรือปิดกล้อง)

  – ยกมือ

  – นำเสนอทันที

  – ตัวเลือกเพิ่มเติม

  – จบการประชุม

  – ยกมือ (เพื่อตอบคำถามหรือเช็คชื่อ)

  – โดยจะมีแถบแจ้งเตือนแจ้งขึ้นด้านซ้ายล่าง

  – นำเสนอทันที

  – (นำเสนอทั้งหน้าจอ) เป็นการนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมแบบแสดงทุกส่วนของหน้าจอผู้จัดประชุมด้วย

  – สามารถหยุดการแชร์หน้าจอของเราได้ที่ปุ่มหยุดการแชร์

  – (นำเสนอแบบหน้าต่าง) ผู้จัดประชุมด้วยสามารถเลือกแสดงหน้าที่จะนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมได้

  – เมื่อเลือกแล้วจะได้ดังภาพ

  – ตัวเลือกเพิ่มเติม

  – จะมีเมนูต่างๆให้จัดการเพิ่มเติม

   

Was this helpful?

5 Yes   No