คู่มือการใช้งาน Google Drive

Google Drive เป็นบริการจาก Google ที่ทำให้เราสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ ไปฝากไว้กับ Googleผ่าน พื้นที่เก็บข้อมูลระบบคลาวด์และการสำรองข้อมูลไฟล์ที่มีความปลอดภัย ทำให้เราสามารถใช้ไฟล์เหล่านั้นที่ไหนก็ได้และยังสามารถแบ่งปัน (แชร์) ไฟล์กับคนที่ต้องการ และสามารถแก้ไขร่วมกันได้จากอุปกรณ์หลายประเภท เช่น อุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์แทปเลต หรือคอมพิวเตอร์

1.การใช้งาน Google Drive

1.1 เปิดเว็บบราวเซอร์

1.2 กรอก URL drive.google.com แล้วกดค้นหา (Enter)

1.3 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านจากนั้นกดลงชื่อเข้าใช้

1.4 เมื่อลงทะเบียนเสร็จก็จะเข้าสู่โปรแกรม Google Drive

2. อัโหลดหรือสร้างไฟล์ Google Drive มีด้วยกัน 2 วิธี

อัปโหลดแบบโฟลเดอร์ (การสร้างโฟล์เดอร์ขึ้นมาใหม่เพื่อเอาไว้เก็บไฟล์)

เมื่อสร้างเสร็จจะได้โฟลเดอร์ขึ้นมา

 

เราสามารถลากไฟล์จากหน้าจอในคอมพิวเตอร์ ลงมายังโฟลเดอร์นี้ได้เลย (กรณีลากโฟลเดอร์เข้ามา)

(กรณีอัปโหลดโฟลเดอร์เข้ามา) ขั้นตอน 1-3 ดังภาพ

  1. เลือกอัปโหลดโฟลเดอร์
  2. เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าไปยัง Drive
  3. กดตกลงเพื่อโฟลเดอร์ที่จะอัปโหลด

เมื่อลากหรืออัปโหลดไฟล์เข้ามา ระบบก็จะอัปโหลดไฟล์ลงยัง Google Drive ให้อัตโนมัติ

(กรณีอัปโหลดไฟล์เข้ามา) ขั้นตอน 1-3 ดังภาพ

  1. เลือกอัปโหลดไฟล์
  2. เลือกไฟล์ที่จะนำเข้าไปยัง Drive
  3. กดตกลงเพื่อเลือกไฟล์ที่จะอัปโหลด

เมื่อลากหรืออัปโหลดไฟล์เข้ามา ระบบก็จะอัปโหลดไฟล์ลงยัง Google Drive ให้อัตโนมัติ

เมื่ออัปโหลดเสร็จก็จะมีไฟล์แสดงใน Google Drive ดังภาพ

 

แชร์ไฟล์และแชรโฟลเดอร์ Google Drive มีด้วยกัน 2 แบบคือ

1.แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์เพื่อให้คนอื่นดู แก้ไข หรือแสดงความคิดเห็น ทางบัญชีอีเมล

1.1 ไปที่drive.google.comในคอมพิวเตอร์

1.2 คลิกขวาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

1.3 คลิกแชร์(แชร์)

(กรณีแชร์แบบอีเมล)

1.4 ป้อนที่อยู่อีเมลที่ต้องการแชร์
(หากคุณแชร์กับที่อยู่อีเมลที่ไม่ใช่บัญชี Google ผู้ที่คุณแชร์ด้วยจะดูไฟล์ได้อย่างเดียว)

1.5 คลิกลูกศรลงลูกศรลงเพื่อเลือกสิ่งที่ผู้ใช้ดําเนินการกับไฟล์ได้

*สำคัญก่อนแชร์

ผู้มีสิทธิ์อ่าน: มีสิทธิ์ดู ดาวน์โหลด แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อ ไม่ได้

แสดงความคิดเห็น: มีสิทธิ์แสดงความคิดเห็น และให้คําแนะนํา แต่แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อไม่ได้

เอดิเตอร์: มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ ยอมรับหรือปฏิเสธ คําแนะนํา และแชร์ไฟล์กับคนอื่นได้

 

2. แชร์ไฟล์หรือโฟลเดอร์ผ่านทางลิงก์

2.1 ไปที่drive.google.comในคอมพิวเตอร์

2.2 คลิกขวาไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ต้องการแชร์

2.3 คลิกแชร์(รับลิงก์)

เมื่อคลิกรับลิงก์  จะมีแถบแจ้งเตือนเด้งขึ้นมา

 

2.4 คลิกเลื่อนเปิดสิทธิ์การแชร์ลิงก์ แล้วคัดลอกลิงก์สําหรับเข้าโฟลเดอร์ที่เราต้องการแชร์ตามขั้นตอน

* เมื่อคัดลอกลิงก์แล้ว เราสามารถส่งให้คนอื่น ๆ ได้
* การกำหนดขอบเขตการแชร์ไฟล์มีผลต่อผู้รับปลายทาง
จำกัด: บุคคลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยเท่านั้นที่มีสิทธิ์ใช้งานได้
ทุกคนในโดเมนของคุณที่มีลิงก์: หากคุณใช้บัญชี Google จากที่ทํางานหรือสถานศึกษา ทุกคนที่ลงชื่อเข้าใช้บัญชีในองค์กรจะใช้ลิงก์ไปยังไฟล์ของคุณได้
โดเมนของคุณ: หากคุณใช้บัญชี Google จากที่ทํางานหรือสถานศึกษา ทุกคนที่ลงชื่อเข้าใช้ บัญชีในองค์กรจะค้นหาและใช้ไฟล์ของคุณได้
ทุกคนที่มีลิงก์: ทุกคนที่มีลิงก์จะใช้ไฟล์ของคุณได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google หากคุณ ใช้บัญชี Google จากที่ทํางานหรือสถานศึกษา คุณอาจไม่เห็นตัวเลือกนี้

Was this helpful?

6 Yes   No